فعالیت وبسایت اسمارت فب بزودی آغاز خواهد شد.
شما به اینترنت متصل نیستید.
فیلاتک (FILATECH)

فیلاتک (FILATECH)

فیلاتک (FILATECH) یک شرکت مستقر در پارک تکنولوژی RAK در امارات است و به کمک به روزترین فناوری تولید انواع فیلامنت را با گرید های معمولی و ویژه تولید می کند.