فعالیت وبسایت اسمارت فب بزودی آغاز خواهد شد.
شما به اینترنت متصل نیستید.

نمونه قطعات تولید شده

قطعه دستگاه

قطعه دستگاه

جنس: ورق سیاه Hot Rolled Steel
تکنولوژی: برش و ورقکاری فلزات